Staroslovanská Vatra 2014 – Pozvánka

Wednesday June 4th, 2014

Pozývame Ťa na oslavu letného slnovratu

dňa 21. 6. 2014 v sobotu o 18.00 hodine
v Turčianskej Štiavničke
Pod Duninom pri modle

Comments are closed.