Monthly Archives: March 2016

POZVÁNKA – STAROSLOVANSKÁ VATRA 2016

Pozývame Ťa na oslavu letného slnovratu (venovaná bohyni MOKOŠI), dňa 18. 6. 2016 v sobotu o 18.00 hodine, v Turčianskej Štiavničke Pod Duninom pri modle. Zima skončila, prišla jar a...
Read More