Monthly Archives: June 2014

Cora geo,film

Cora Geo

Podtatranská IT firma CORA GEO sa rozhodla pri príležitosti 20tého výročia založenia firmy usporiadať slávnostnú konferenciu pre svojich klientov, partnerov a zamestnancov, na ktorej bol v rámci programu odprezentovaný aj...
Read More