Monthly Archives: May 2015

staroslovanska vatra

Staroslovanská Vatra

Staroslovanská Vatra venovaná bohyni LADE. Takto sme sa stretli pri Oslave letného slnovratu v Turčianskej Štiavničke dňa 20.6.2014. Týmto Vás chceme všetkých pozvať na ďalšiu STAROSLOVANSKÚ VATRU 2015 venovanú bohovi...
Read More

“Čaro el Chorra” Dokumentárny film

Na potulkách v Tatrách, konkrétne na zimnom výstupe na Kriváň som spoznal zaujímavých ľudí, vášnivých lezcov, ktorý v tom čase chystali cestu za lezením. Keďže u nás bola v tom...
Read More