tatralift, prezentane video, reklama

TATRALIFT a.s.

Thursday November 6th, 2014

TATRALIFT (pôvodne Tatrapoma, a.s. / od r. 1975) ako značka a neskôr ako názov firmy pôsobí na trhu ako nezávislý súkromný výrobca s komplexnou ponukou zariadení určených pre osobnú lanovú dopravu. Inovácie a vlastný vývoj nových zariadení sú pre spoločnosť TATRALIFT a.s. kľúčovým predpokladom pre upevnenie konkurenčnej pozície. Pozorne sleduje dynamické zmeny v podmienkach globálneho cestovného ruchu a aktívne reaguje na svetové trendy v tomto odvetví. Spoločnosť implementuje prvky osobitého dizajnu, v ktorých kombinuje technickú kvalitu a estetiku s dôrazom na kvalitu produkcie a taktiež nezanedbáva ani marketingové stratégie, ktoré sú dnes nevyhnutnosťou prosperujúcich firiem. V oblasti videomarketingu sa nám podarilo vzájomnej spolupráci pripraviť toto prezentačné video, ktoré spoločnosť TATRALIFT využíva na rôznych výstavách, konferenciách a v neposlednom rade na svojich webových stránkach http://www.tatralift.eu/en/

Author: VYROBILO.sk
Category: Video

Comments are closed.