staroslovanska vatra

Staroslovanská Vatra

14.máj 2015

Staroslovanská Vatra venovaná bohyni LADE. Takto sme sa stretli pri Oslave letného slnovratu v Turčianskej Štiavničke dňa 20.6.2014.

Týmto Vás chceme všetkých pozvať na ďalšiu STAROSLOVANSKÚ VATRU 2015 venovanú bohovi PERÚNOVI. Akcia sa uskutoční dňa 20.6.2015 od 17:00 hod. v Turčianskej Štiavničke Pod Duninom pri modle.

Author: VYROBILO.sk
Category: Video

Comments are closed.