3D Skenovanie

Photogrammetry – 3D skenovanie je rýchlou a efektívnou metódou pre vytváranie 3D modelov budou a terénov za pomoci fotografických snímkov zachytených z viacerých uhlov a hlavne zo vzduchu. Takéto digitálne rekonštrukcie objektov zachovávajú presné parametre, GPS pozíciu a dá sa z nich vyvodiť široká škála údajov (napr. Orthomosaic, DEM) s bohatým využitím. Modely budov (alebo celých oblastí) sa využívajú hlavne pri modernizácii, na energetické výpočty, simulácie spadnutých zrážok a podobne. Rovnako 3D modely terénov sú vhodné na presné vizualizácie architektonických projektov, analýzu dopravných nehôd alebo určovanie záplavových častí v skenovanej oblasti (je to mladá a vyvíjajúca sa metóda vytvárania 3D modelov, ktorá si hľadá stále nové typy využitia).

Pre ďalšie použitie vygenerovaných dát a prácu s nimi je potrebná optimalizácia objektov scény, ktorá zahŕňa zjednodušenie modelu do základných tvarov (zníženie počtu detailov / poligónov), odstránenie nepotrebných objektov (ďalšie budovy, ľudia, autá…) a domodelovanie žiadúcich detailov (lampy, stromy, lavičky…). Tento proces sa individuálne prispôsobuje konkrétnym požiadavkám každého zákazníka.