TATRALIFT a.s. – NEOGRAFIA, a.s.

TATRALIFT a.s.

TATRALIFT (pôvodne Tatrapoma, a.s. / od r. 1975) ako značka a neskôr ako názov firmy pôsobí na trhu ako nezávislý súkromný výrobca s komplexnou ponukou zariadení určených pre osobnú lanovú dopravu. Inovácie a vlastný vývoj nových zariadení sú pre spoločnosť TATRALIFT a.s. kľúčovým predpokladom pre upevnenie konkurenčnej pozície. Pozorne sleduje dynamické zmeny v podmienkach globálneho cestovného ruchu a aktívne reaguje na svetové trendy v tomto odvetví. Spoločnosť implementuje prvky osobitého dizajnu, v ktorých kombinuje technickú kvalitu a estetiku s dôrazom na kvalitu produkcie a taktiež nezanedbáva ani marketingové stratégie, ktoré sú dnes nevyhnutnosťou prosperujúcich firiem. V oblasti videomarketingu sa nám podarilo vzájomnej spolupráci pripraviť toto prezentačné video, ktoré spoločnosť TATRALIFT využíva na rôznych výstavách, konferenciách a v neposlednom rade na svojich webových stránkach http://www.tatralift.eu/en/

 

Neografia – Printing house

Spracovali sme krátky film o akciovej spoločnosti tlačiarne Neografia, ktorá sa zaoberá výrobou vysokokvalitných polygrafických produktov: knihy, časopisy, katalógy, reklamné tlačoviny a obaly.

Spoločnosť má už 145 ročnú bohatú históriu a za tie roky významnou mierou prispela k formovaniu národného povedomia, v prehlbovaní vzdelanosti a v sprístupnení umeleckých hodnôt. NEOGRAFIA je dnes modernou firmou so špičkovým technologickým vybavením, širokými výrobnými možnosťami a silnou pozíciu na európskom polygrafickom trhu. V roku 2013 bola otvorená nová prevádzka v priemyselnej zóne Martin-Priekopa. Investícia na zastavanej ploche viac ako 17 000 m2 znamenala ďalší posun v plnení náročnejších požiadaviek polygrafického trhu. Ako jedna z mála tlačiarní ponúka možnosť tlače obidvomi technológiami – hárkovým a kotúčovým ofsetom. Výber technológie je optimálny pre špecifikáciu zákazky. Pre obe metódy tlače majú možnosť zavesovania a ďalšieho spracovania na moderných a výkonných linkách.

Krátky film, je spracovaný od prípravy do tlače, výroby až po export.